Garancija

Fit in. garantuje da je ugradnja sistema zastakljivanja u potpunosti obavljena prema potpisanom ugovoru uz poštovanje svih građevinskih normi I propisa. Garancija pokriva neispravnu ugradnju sistema, neispravnost materijala i komponenti kao i eventualna oštećenja nastala tokom same ugradnje.

Garancija postaje važeća od momenta potpisivanja ugovora.

Garantni period za profile je 10 godina, a za okov 5 godina.

Garancijom nije obuhvaćeno:
  • - Šteta koja je nastala neadekvatnom upotrebom (na bilo kojoj komponenti sistema)
  • - Šteta do koje je došlo usled neke elementarne nepogode ili prirodne katastrofe
  • - Oštećenja na površini staklenih panela
  • - Lom stakla usled gore navedenih razloga
  • - Izmene prepravke I popravke bez prisustva ovlašćenog lica iz Fit in-a.